Advertisement

tinhdoanyenbai.gov.vn

Website Worth: $951.55

Daily Pageviews: 238

Daily Ads Revenue: $0.71

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Tỉnh đoàn Yên Bái, Thanh Niên, Tỉnh Đoàn, Tình Nguyện, Yên Bái, Thanh niên Tình nguyện, Thanh niên Yên Bái. - Tỉnh đoàn Yên Bái

Description: Tỉnh đoàn Yên Bái, Thanh Niên, Tỉnh Đoàn, Tình Nguyện, Yên Bái, Thanh niên Tình nguyện, Thanh niên Yên Bái.

Tags: tỉnh đoàn Yên Bái thanh niên tình nguyện

SEO Information

Index Info For: tinhdoanyenbai.gov.vn

Alexa Rank: 4206239, delta: +1376626

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 123.30.185.44

Server name: SRV-PRX-VDC

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
tinhdoanyenbai.gov.vn IN A 3600 ip: 123.30.185.44
tinhdoanyenbai.gov.vn IN NS 3600 target: dns17.fpt.vn
tinhdoanyenbai.gov.vn IN NS 3600 target: dns18.fpt.vn
tinhdoanyenbai.gov.vn IN SOA 3600 mname: dns17.fpt.vn
rname: hostmaster.fpt.vn
serial: 26
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
tinhdoanyenbai.gov.vn.com IN PTR 3600 target: ns1.dsredirection.com
tinhdoanyenbai.gov.vn.com IN TXT 300 txt: v=spf1 a -all
entries: v=spf1 a -all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: Joomla, MooTools, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 yên 36 4.4
2 đoàn 28 3.42
3 agrave 28 3.42
4 bái 27 3.3
5 tỉnh 26 3.18
6 ecirc 16 1.96
7 aacute 15 1.83
8 thanh 15 1.83
9 xuân 15 1.83
10 niên 13 1.59
11 hội 12 1.47
12 ocirc 10 1.22
13 igrave 8 0.98
14 trẻ 8 0.98
15 tình 8 0.98
16 nguyện 8 0.98
17 sáng 7 0.86
18 thành 7 0.86
19 “tuổi 6 0.73
20 giangtỉnh 6 0.73
21 dậu 6 0.73