tinhdoanyenbai.gov.vn

Website Worth: $578.91

Daily Pageviews: 144

Daily Ads Revenue: $0.43

Last update was 3 months ago

Meta Info

Tỉnh đoàn Yên Bái
Thanh Niên, Tỉnh Đoàn, Tình Nguyện, Yên Bái, Thanh niên Tình nguyện, Thanh niên Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái,

SEO Information

tinhdoanyenbai.gov.vn
6965203, : +424937
6

Server information

123.30.182.72
dns18.fpt.vn, dns17.fpt.vn
HostVDC
Vietnam
VNM
20
Ho Chi Minh City
10.814200401306
106.64379882812

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools, jQuery

Keyword density

Keyword count density %
1 agrave 29 3.31
2 yên 22 2.51
3 đoàn 22 2.51
4 hội 19 2.17
5 bái 18 2.05
6 ecirc 17 1.94
7 tỉnh 17 1.94
8 thanh 17 1.94
9 aacute 16 1.82
10 niên 15 1.71
11 đại 13 1.48
12 ocirc 11 1.25
13 nam 11 1.25
14 igrave 9 1.03
15 việt 9 1.03
16 nhiệm 8 0.91
17 biểu 8 0.91
18 kết 7 0.8
19 học 7 0.8
20 đồng 7 0.8
21 tin 6 0.68
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity