Advertisement

tinhdoanyenbai.gov.vn

Website Worth: $1,104.59

Daily Pageviews: 276

Daily Ads Revenue: $0.83

Last update was 3 months ago

Meta Info

Title: Tỉnh đoàn Yên Bái, Thanh Niên, Tỉnh Đoàn, Tình Nguyện, Yên Bái, Thanh niên Tình nguyện, Thanh niên Yên Bái. - Tỉnh đoàn Yên Bái

Description: Tỉnh đoàn Yên Bái, Thanh Niên, Tỉnh Đoàn, Tình Nguyện, Yên Bái, Thanh niên Tình nguyện, Thanh niên Yên Bái.

Tags: tỉnh đoàn Yên Bái thanh niên tình nguyện

SEO Information

Index Info For: tinhdoanyenbai.gov.vn

Alexa Rank: 3635320, delta: +983160

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 123.30.182.72

Server name: HostVDC

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
tinhdoanyenbai.gov.vn IN A 3600 ip: 123.30.182.72
tinhdoanyenbai.gov.vn IN NS 3600 target: dns17.fpt.vn
tinhdoanyenbai.gov.vn IN NS 3600 target: dns18.fpt.vn
tinhdoanyenbai.gov.vn IN SOA 3600 mname: dns17.fpt.vn
rname: hostmaster.fpt.vn
serial: 24
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
tinhdoanyenbai.gov.vn.com IN PTR 3600 target: ns1.dsredirection.com
tinhdoanyenbai.gov.vn.com IN TXT 300 txt: v=spf1 a -all
entries: v=spf1 a -all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: Joomla, MooTools, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 yên 35 4.14
2 bái 29 3.43
3 agrave 28 3.31
4 tỉnh 25 2.96
5 thanh 22 2.6
6 đoàn 22 2.6
7 niên 19 2.25
8 ecirc 16 1.89
9 aacute 15 1.77
10 nguyện 13 1.54
11 tình 13 1.54
12 ocirc 10 1.18
13 igrave 8 0.95
14 hellip 8 0.95
15 đội 6 0.71
16 thường 6 0.71
17 tin 6 0.71
18 giangtỉnh 6 0.71
19 quảng 5 0.59
20 thành 5 0.59
21 kết 5 0.59